Prośby za wstawiennictwem
sługi Bożego ks. Ignacego

Pliki do pobrania


 

W procesie beatyfikacyjnym bardzo ważnym elementem jest kult prywatny. Polega on na przekonaniu wielu osób, że sługa Boży cieszy się już chwałą nieba, choć Kościół nie stwierdził tego jeszcze formalnym aktem beatyfikacyjnym, czy kanonizacyjnym. Stąd więc, osoby, które są o tym przekonane, modlą się do Boga o uproszenie jakiejś osobistej łaski właśnie za przyczyną sługi Bożego. Po za tym, Kościół w dochodzeniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym wymaga zaistnienia cudu, dokonanego za pośrednictwem danego kandydata na ołtarze.

Poniżej, w gotowym formularzu, można wpisywać swoje prośby i modlitwy, które zostaną przesłane do Ośrodka Postulatorskiego. W intencji tychże próśb każdego 17 dnia miesiąca, o godz. 17, przy grobie sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego w Poznaniu (mała kaplica Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Marii 4) będzie sprawowana Msza św.

Bardzo prosimy, aby wpisując prośbę o modlitwę, na początku wpisać następujący tekst: "Prośba o modlitwę za wstawiennictwem ks. Ignacego". 


Modląc się o jakąś osobistą łaskę można posłużyć się zatwierdzoną, następującą modlitwą:

Wszechmogący wieczny Boże, który przez krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w Słudze Twoim Ojcu Ignacym, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów, uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania, a dla zwiekszenia Twojej chwały udziel mi łaski ................................., o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Za pozwoleniem Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu z dnia 26.07.2003, Nr 4804/2003. 


W przpadku otrzymania jakichkolwiek łask za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, prosimy powiadomić o zaistnieniu tego faktu Ośrodek Postulatorski:
(pocztą: ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań; na skrzynkę mailową: postulator@chrystusowcy.pl).

Kontakt mailowy...
odsłon: 31972 aktualizowano: 2012-01-06 23:50 Do góry